MEGA-METAL

PRIPRAVLJEN NA
PRIHODNOST

TRAJNOST

LJUDEM IN OKOLJU
PRIJAZNO POSLOVANJE

KAKOVOST

BREZKOMPROMISNA KAKOVOST Z
NAJBOLJŠIMI MATERIALI

ZGODOVINA

BOGATA TRADICIJA Z MOČNIMI
DRUŽINSKIMI VREDNOTAMI

I

Trajnost

Že danes
gradimo
boljši
jutri

Podpiramo globalno pobudo za spremembo sveta na bolje do leta 2030. Izbrali smo 4 od 17 ciljev, ki so najbližje našemu poslu.

Usmerjeni v
ljudi

Razviti kakovostno, zanesljivo, trajnostno in podporno infrastrukturo, vključno z regionalno inčezmejno infrastrukturo za podporo gospodarskemu razvoju in blaginji ljudi, s težiščem na dostopni ceni in pravičnem dostopu za vse. 

Okolju
prijazno

Podnebne spremembe so resnična in nesporna grožnja naši celotni civilizaciji. Učinki so že vidni in bi lahko bili katastrofalni, če ne ukrepamo zdaj. Z izobraževanjem, inovacijami in izpolnjevanjem naših podnebnih zavez izvajamo spremembe, potrebne za zaščito planeta. Te spremembe ponujajo izjemne priložnosti za posodobitev naše infrastrukture, ustvarjanje novih delovnih mest in povečanje blaginje po vsem svetu.

Trajnostna
potrošnja

Naš planet nam je zagotovil obilico naravnih virov, vendar jih nismo odgovorno izrabljali in trenutno porabimo veliko več, kot lahko zagotovi naš planet. Naučiti se moramo uporabljati in proizvajati na trajnostne načine, ki bodo odpravili škodo, ki smo jo povzročili planetu.

Zdravje
za vse

Doseganje splošnega zdravstvenega varstva, vključno z zaščito pred finančnimi tveganji, dostop do kakovostnih osnovnih zdravstvenih storitev in dostop do varnih, učinkovitih, kakovostnih in cenovno dostopnih osnovnih zdravil in cepiv za vse. Covid 19 zdravilo in zaščita dostopna vsem.
 

 

VEČ NA:

www.globalgoals.org/goals