Projekt: Aurora

Opis investicije:

Z vzpostavitvijo nove tehnološke linije z novim CNC strojem bomo omogočili obdelavo večjih proizvodov, kar zdaj ni mogoče. Investicija bo omogočila proizvodnjo novih izdelkov, ki za 17% presegajo konstrukcije obstoječih. Investicija bo avtomatizirala delo in povečala produktivnost.

Namen investicije je modernizacija proizvodnje z obstoječimi in/ali novimi izdelki, ki jih podjetje do zdaj še ni proizvajalo

Cilji:

  • Rast dodane vrednosti na zaposlenega za več kot 8%
  • Pridobljen certifikat ISO 14.001 ali ISO 50.004
  • Zmanjšanje porabe energije za najmanj 10%
  • Zmanjšanje porabe surovin za najmanj 15%

Trajanje projekta: april 2022-oktober 2023

Proračun:

  • Celotni proračun 1,9 mio €
  • Subvencija 0,4 mio €

Finančna sredstva za izvedbo naložbe zagotavljata Republika Slovenija in Evropska unija iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, NextGenerationEU, www.noo.gov.si