Korak k energetski neodvisnosti: Dve proizvodni napravi za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

V letošnjem letu se je izvedel ključni ukrep za zniževanje stroškov, povečanje neodvisnosti podjetja ter prispevanje k zelenim-trajnostnim rešitvam. V ta namen sta bili zgrajeni na naši strehi dve proizvodni napravi za proizvodnjo električne energije. Projekt je bil delno sofinanciran iz »Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) - http://www.eu-skladi.si/«.

Glede na razpoložljivo strešno površino se proizvedena električna energija najprej porabi za lastni odjem, presežek proizvedene energije pa se odda kot višek v omrežje. Ena izmed naprav je Mega Metal 1, katera se nahaja na naslovu Ob železnici 5 v Rušah. Skupna inštalirana moč vseh foto-napetostnih modulov znaša 792,66Wp. Druga naprava pa se nahaja na Jugovi v Rušah, katera skupna inštalirana moč vseh foto-napetostnih modulov znaša 549,10Wp.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.