Izvajanje operacije v sklopu JR P4I – 2022

Podjetje MEGA-METAL d.o.o. je sredstva za izvajanje operacije »Uvedba nove tehnološke linije za obdelavo robov« pridobilo preko javnega razpisa »Spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih 2022 – P4I«.

Predmet projekta je nakup novega robotskega sistema za plazemsko obrezovanje pločevin in cevi in vpeljava nove tehnološke linije, ki bo nadomestila sedanjo ročno delo s brusilnikom, plamenski gorilcem in ročnimi kotnimi brusilkami, ter zagotovila visoke energijske in snovne prihranke. Projekt nastanitve in aktivacije nove tehnološke linije za obdelavo robov je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno opredeljene in opisane cilje ter ukrepe. Z izvedeno investicijo bo podjetje tako na ravni opreme kot na ravni izdelka doseglo bistvena izboljšanja in zmanjšanja negativnih vplivov na okolje.

Javni razpis financira EU v okviru Instrumenta za okrevanje “Next generation” (Sklad za okrevanje in odpornost, https://www.noo.gov.si.si)

Cilj javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki zasledujejo cilje digitalizacije in prehoda v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij MSP, ki izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje, ustvarjanje novih delovnih mest ali ohranitev.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Sklada za okrevanje in odpornost

Vrednost projekta: 227.300 eur

Višina financiranja: 169.900 eur