E-poslovanje 2019-2022

V okviru javnega razpisa E-POSLOVANJE 2019–2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju MEGA-METAL d.o.o. uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvajanje projekta "Vzpostavitev in nadgradnja e-poslovanja podjetja Mega-Metal d.o.o." 

Naziv javnega razpisa: Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Ime operacije: Vzpostavitev in nadgradnja e-poslovanja podjetja Mega-Metal d.o.o.

Naročnik: MEGA-METAL d.o.o.

Zunanji izvajalci: Podjetje Studio Legen d.o.o., ki je na razpisu nastopalo kot zunanji izvajalec, je izvedlo naslednje storitve: digitalizacija nastopov na sejmih, spletno stran za tuje trge, produktno-prodajni video in krepitev kompetenc - usposabljanja. Podjetje ROLAN d.o.o. pa je na razpisu nastopalo kot zunanji izvajalec za izvedbo ukrepa elektronska izmenjava med partnerji.

Opis operacije: V okviru vzpostavitve in nadgradnje e-poslovanja smo izvajali aktivnosti naslednjih ukrepov: elektronska izmenjava med partnerji, digitalizacija nastopov na sejmih, spletno stran za tuje trge, produktno-prodajni video in krepitev kompetenc - usposabljanja. 

Namen operacije: Namen operacije je, da preko vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja podjetje Mega-Metal d.o.o. izboljša interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini. 

Cilji operacije:  Cilj operacije je z vzpostavitvijo in nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti podjetja Mega-Metal d.o.o. pri širitvi poslovanja na tuje trge in povečati svoje konkurenčne prednosti.

Rezultati opearcije: 

Obdobje izvajanja operacije: 8. 11. 2021 - 31. 8. 2022

Finančna podpora: Podjetje je prejelo subvencijo v višini 30.000 EUR (69,93 % intenzivnosti pomoči). Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

www.eu-skladi.si