Vzpostavljen imamo sistem vodenja kakovosti po TÜV SÜD ISO 9001:2015, s katerim nenehno izboljšujemo naše postopke dela in kontroliranja skozi celoten proizvodni proces. Sodelujemo tudi z zunanjim izvajalcem, Megama d.o.o., ki je neodvisen organ za ugotavljanje nadzora in skladnosti.

KONTROLA ZVARJENCEV

 
ZAGOTAVLJAMO STANDARDE

- DIN EN ISO 9000:2015
- SIST EN ISO 3834, del 2
- BV faza, II shema

Kontrolo zagotavljamo:

- z usposobljenimi sodelavci
- z neporušitvenimi preiskavami materialov in zvarov
                VT – vizualna preiskava
                UT – ultrazvočna preiskava
                MT – magnetna preiskava
- s tlačnotesnimi preiskavami zvarjencev do 20 bar
- s protokoliranjem izsledkov

 

 

Zaradi hitrega razvoja vedno iščemo usposobljene nove sodelavce

Nudimo prijazno delovno okolje z odličnimi pogoji za stimulativno plačilo.